امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


ویدیوی کوتاهی از ایده ارائه شده برای La Defense ، به همراه ویدیویی از مراحل ساخت کار

  

تصاویری از ویدیو:

 

 

 


 

 

 

ویدیوی مراحل ساخت مراحل ساخت

  

Design   Architecture   Concept   Exterior   Idea   معماری   خارجی   ایده   طراحی   مفهومی   نما