پیشگویی شده که آخرین روزهای دنیا ، یه نابودی بزرگ رخ میده ، و فرشتگان بهشتی فقط از کسانی که انتخاب شده اند در برابر عذاب تاریکی محافظت خواهند کرد. گرچه پیشگویی ، راجع به کسی که از فرشته ها محافظت میکنه حرفی نزده.

 

  

با قتل عام فرشتگان در حجوم انبوهی از شیاطین ، فرشتگان هیچ راه رستگاری ندارند. فریادهایی فراموش نشدنی و گریه هایی تلخ جای دعاها به درگاه فرشتگان نگهبان رو گرفته اند.

 

آخرین ذره های امید هنوز در Archangel Michael و آخرین انسان های باقی مانده دیده میشه. با جمع آوری قدرت فرشتگان سقوط کرده از Angel Stones ( سنگ های فرشتگان ) ، نجات یافتگان به خودشون نیرویی الهی میدن و در برابر حجوم تاریکی میجنگند. این داستان کسانی است که نجات پیدا کرده اند.


این بازی اواسط سال 2015 برای
iOS ، Android و Facebook منتشر خواهد شد.


 

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر