قهرمانهای ما بعد از این که نگهبان خلبان، کاپیتان Lennox یکی از افراد خودی رو کشت، به دنبال پاسخ هستن. گرچه قبل از این که حقیقت رو بفهمن، باید با کسی که اسیرشون کرده همکاری کنن تا از وحشت موجود تو کشتی تحقیقاتی Atlas نجات پیدا کنن.

 

  


{youtube}https://youtu.be/U1Uqm9a3Kis{youtube}


 

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر