شیش تا از شما وارد یه گودال شدید. یکی از خدایان رو نابود کردید. با آخرین نفسش، از مرز شب گذشت و حالا شب، پاسخ داده.

  

  

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر