زمان بازپس گیری فرارسیده! Blizzard Entertainment مفتخره سینمایی آغازین StarCraft II: Legacy of the Void رو ارائه کنه. 10 نوامبر 2015 (19 آبان 1394) بازیکنان به مبارزه بازپسگیری Aiur و پیروزی بر قدیمی ترین دشمن باستانی دنیا میپیوندن. 

  

   

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر