برای رفتن به کهکشانی بسیار بسیار دور و جنگیدن در مبارزات چند نفره حماسی و مأموریت های سخت در Hoth، Endor، Tatooine و سیاره Sullust که قبل از این ناشناخته بود، آماده شید.

 

   

تریلر بازی  STAR WARS: Old Republic – Knights of the Fallen Empire

 


 

 

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر