بازی کن یا کشته شو! وقتی آدم فضایی ها پیام ویدیویی حاوی بازی های قدیمی کامپیوتری رو به عنوان اعلامیه جنگ میبینن، در قالب بازی های کامپیوتری به زمین حمله میکنن.

 

   

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر