از کارگردان مبتکر سبک آخرالزمان و نابغه فیلم های پر فروش Mad Max یعنی George Miller فیلم جدید Mad Max: Fury Road، بازگشتی است به دنیای جنگجوی جاده ها، Max Rockatansky.

 

 


 


 

 

Mad Max که گرفتار گذشته پر دردسرش هست، فکر میکنه بهترین راه نجات یافتنش این هست که تنها باشه. با اینحال، با گروهی که به وسیله War Rig (ماشین جنگ) که توسط فرمانده زبده Furiosa رانده میشه و در حال فرار از Wasterland هستن، همراه میشه. اونها در حال فرار از دژ فرماندهی Immortan Joe هستن ، کسی که ازش چیزی غیر قابل جایگزین کردن گرفته شده. Warlord (فرمانده جنگ)، عصبانی، گروهش رو برای تعقیب دزدها در یک جنگ جاده ای بیرحمانه فرامیخونه.


 

 

 

 

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر