شرکت Autodesk قابلیت ها و ابزارهای جدید و قدرتمند نسخه جدید Autodesk 3ds Max 2016 رو معرفی کرد.

 

 

 

   

ویژگی های Autodesk 3ds Max 2016 که در این ویدیو بررسی میشوند:

 

Camera Sequencer، Dual Quaternion skinning، پشتیبانی از OpenSubdiv، Shader FX توسعه یافته، Physical Camera، پشتیبانی از توسعه های جدید Iray و Mental Ray، Max Creation Graph، بازسازی XRef، بهبودهای Scene Explorer و Layer Manager، مراحل کاری راحت تر با Revit و Sketch Up، سیستم Template، پشتیبانی Alembic، Autodesk Translation Framework، پشتیبانی Multitouch، ویژگی های درخواستگیِ کوچکِ کاربران (SURFs)

 

 

 

 

 

 

Autodesk   3Ds Max  
  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر