Shave and a Haircut 9.0 با کلی چیزهای جدید منتشر شد.

 

     -         گزینه های نمایش جدید

-         سایه پردازی (shading) GL بلادرنگ

-         هماهنگی VP 2.0 از Maya 2015

-         MultiRes Hair Display در پنجره نمایش (حالت پیش نمایش سایه پردازی شده)

-         بروزرسانی تعاملی بافت (Texture)

 

-         شانه زنی و مرتب سازی

 

-         شانه زنی تکرار شونده بهتر با بروزرسانی همزمان و پیش نمایش gl

 

-         حساس به فشار قلم و لغزنده فشار

 

-         نیروی قلم

 

-         دینامیک های چند نخی (Multithreaded)

 

-         رندرگیری

 

-         پشتیبانی از Vray 3.0 ، 3.1 و 3.2

 

-         رندرگیری 2 برابر سریع تر در Vray 3.0 و بالاتر نسبت به نسخه 2.4

 

-         پشتیبانی کامل از Pixar RenderMan 20 + RIS

 

-         سایه پردازهای سفارشی جدید برای Renderman studio و رندرهای RIS

 

-         پشتیبانی از Maya 2014, 2015, 2016

 

-         قیمت گذاری

 

-         تغییر به حالت "لیسانس عضویتی" و گزینه های ماهانه و سالانه

 

-         به روز رسانی رایگان (برای اعضا)

 

-         پشتیبانی از VM

-         پشتیبانی از VM برای لیسانس های شناور و رندر ابری

  

 

 

 

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر