امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


سفری از میان بیابانی الکتریکی، Dry Lights در محیطی خیالی از کاکتوس ها و دره ها بازگو میشود، از غارهای مخفی تا صخره های دورافتاده در کنار رودخانه های ضربان داری از نور حرکت میکند.

 

 این فیلم تجربی جایی مابین یک مکان و یک اجرا قرار میگیرد، جایی که نورهای رقصان با فضاهای زنده درهم میامیزند. همچون شهری خیالی که در تاریکی چشمک میزند، باریکه های نور از خیالات مبهم – لحظات محو شده، تجربیات و مکان ها. دنیایی در حالتی نامنظم از سَیَلان که گویا از هر کنترل کاملی که میزبان تغییرات مداوم محیط هایی مادی و روحیست، شانه خالی میکند. حرکت، بدون یک مقصد در ساعات مرده شب، محسور کننده، خیالاتِ ضربان دار پیرامونِ خود را روشن میکنند، به روایات شخصی اجازه شکوفایی میدهند.

  

برای غلبه به چالش تکنیکی ساخت این فیلم کاملاً 3D به تنهایی توسط خودم، با کمپوزر Thomas Vaquié برای برپایی صحنه ظهور یک دنیای منحصر به فرد شریک شدم.

 


 

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر